BRIGHTER FOR ALLE

BRIGHTER FOR ALLE

Brighter er en national, tværkirkelig ungdomskonference, som afholdes hvert år i efterårsferien og blev skabt for at disciple og udruste unge kristne over hele Danmark til at have en dybere relation med Gud og til at tjene Jesus i deres lokale kirker.

Elisabeth Hejslet-1029

Brighter er arrangeret som et samarbejde mellem:

Brighter arrangeres desuden i samarbejde Højskolen Acts Academy, bliver ledt at en uafhængig ledergruppe og afvikles af teamledere og frivillige fra mange forskellige kirker.

Brighter er for alle, der har lyst til fire fantastiske dage i fællesskab med Gud og andre unge.

DSC_7561

BRIGHTERS VISION

Vi drømmer om at se en national, tværkirkelig ungdomskonference, som samler en generation om Guds ord, for at træne helhjertede disciple af Jesus, og for at styrke landets lokale kirker.

På Brighter ønsker vi:

BRIGHTERS VÆRDIER

ENHED

Sammen er vi stærkere. Derfor brænder Brighter for at bygge broer mellem unge på tværs af kirkeskel – i enhed som brødre og søstre. Vi ønsker ikke at lade uenigheder adskille os, men tværtimod samles i kærlighedens og enhedens ånd.

LOKAL KIRKE

Vi tror fuldt og fast på, at den lokale kirke er verdens håb. Her deles evangeliet uge efter uge, her samles den lokale åndelige familie og her udspringer den stærkeste ressource for lokal mission. Derfor eksisterer Brighter: for at udruste unge til tjeneste i den lokale kirke.

DISCIPELSKAB

Vi er som disciple af Jesus kaldet til en livslang efterfølgelse, hvor vi dag efter dag formes til at ligne ham mere og mere i hjerte, tanke og handling. Samtidig er vi også kaldet til at ‘gøre disciple’, hvor vi lærer andre at kende og elske Jesus og Bibelen mere og mere. Brighter eksisterer for discipelskab.

COMMITMENT

Vi tror på en Gud, der er 100% committed til os, og derfor ønsker vi også 100% commitment til ham!
Vi stræber derfor altid efter at gøre vores allerbedste, så vores arbejde er vores Konge værdig, og vi opmuntrer andre til at gøre det samme.
Alt det her gøres helt frivilligt og uden nogen fortjeneste, fordi vores største ønske er at tjene Jesus.

Afspil video