BRIGHTER FOR ALLE

Brighter konferencen afholdes hvert år i efterårsferien og blev skabt for at disciple og udruste kristne over hele Danmark til at have en dybere relation med Gud og til at tjene Jesus i deres lokale kirker.

Brighter er en national, tværkirkelig konference arrangeret som et samarbejde mellem:

  • AKBU – Apostolsk Kirkes Børne- og Ungdomsforening​
  • BBU – Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund​
  • BUO – Børne- og UngdomsOase​
  • LFKU – Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger​
  • MBU – Missionsforbundets Børn & Unge​
  • UNG Mosaik – Pinsekirkernes børne-, teenage- og ungdomsarbejde​
  • YFC – Youth for Christ Danmark​

Brighter arrangeres desuden i samarbejde med Mariager Høj- og Efterskole, bliver ledt af en uafhængig arbejdsgruppe og afvikles af teamledere og frivillige fra mange forskellige kirker.

Brighter er for alle, der har lyst til fire fantastiske dage i fællesskab med Gud og andre unge.

HVAD?

Vi drømmer om at se en national, tværkirkelig ungdomskonference, som samler en generation om Guds ord, for at fremelske helhjertede disciple af Jesus, og for at styrke landets lokale kirker.

HVORDAN?

På Brighter ønsker vi

 • at flere unge i Danmark kan få et møde med Gud.
 • at unge kan få relationer på tværs af kirkeretninger.
 • at ungdomsgrupper fra lokale kirker kan blive styrket.

HVORFOR?

Enhed
Sammen er vi stærkere. Derfor brænder Brighter for at bygge broer mellem unge på tværs af kirkeskel – i enhed som brødre og søstre. Vi ønsker ikke at lade uenigheder adskille os, men tværtimod samles i kærlighedens og enhedens ånd.

Lokal Kirke
Vi tror fuldt og fast på, at den lokale kirke er verdens håb. Her deles evangeliet uge efter uge, her samles den lokale åndelige familie og her udspringer den stærkeste ressource for lokal mission. Derfor eksisterer Brighter: for at udruste unge til tjeneste i den lokale kirke.

Discipelskab
Vi er som disciple af Jesus kaldet til en livslang efterfølgelse, hvor vi dag efter dag formes til at ligne ham mere i hjerte, tanke og handling. Samtidig er vi også kaldet til at ‘gøre disciple’, hvor vi fremelsker vores næste til at blive hengivne disciple af Jesus. Brighter eksisterer for discipelskab.

Passion
Passion forstås i dag som en ‘stærk interesse eller forkærlighed for noget’, men betyder også i sin oprindelige forstand en ‘villighed til lidelse’. Vi drømmer om en gennemsyrende kærlighed til Gud og hans rige, der ikke kan holde noget igen.

Excellence
Gud fortjener vores allerbedste, og derfor stræber vi som afviklere af Brighter Konferencen efter at levere høj kvalitet som er vores Konge værdig.