TALERE

TALERE

Her kan du læse mere om talerne til formiddags- og aftenmøderne på Brighter 2021.

Information om talerne til Brighter 2022 er på vej!

Rasmus Lund Jonstrup (Onsdag aften)

“EKSIL: Introduktion”

Rasmus er konferenceleder for Brighter og nyansat lærer på Mariager Højskole, hvor han er med til at stå for teologilinjen. Han er en dygtig teolog, en fantastisk taler og et virkelig godt menneske – og så er han endda i gang med at skrive PhD! Rasmus prædiker rundt om i hele landet og har desuden skrevet bogen "Gymnasietro", som han også ofte underviser ud fra. Rasmus er gift med Pernille og nybagt far til deres lille Felix på tre måneder, og de kommer normalt i Bethelkirken i Aalborg. Rasmus vil introducere os til Brighters tema for i år, "Eksil".

Simon Jørgensen (Torsdag formiddag)

“At finde sit eget kald"

Simon er en del af Brighters arbejdsgruppe og står for al planlægning, der har at gøre med talere og oplægsholdere – og selvfølgelig skal han selv inkluderes i den elite, for han er selv en eminent taler! Han er fyldt med indsigt, humor og en ro, som kommer af et liv, hvor han har oplevet meget og har fundet sin tillid til Jesus i et simpelt og tydeligt kald til efterfølgelse. Til hverdag har Simon to jobs: Han er både præst i Åbenkirke i Herning og lærer på Midtjyllands Kristne Friskole. Han er gift med Stephanie og far til tre dejlige børn.

Karoline Kurtzmann Viftrup (Torsdag aften)

“Vi kan virkelig gøre en forskel!”

Karoline læser til dagligt teologi på Aarhus Universitet og er ansat i Aarhus Vineyard. Hun er meget optaget af, hvad det vil sige at følge Jesus i hverdagen, og hvilken plads kirken har i dette - og i verden. Karoline kommer til at dele historier fra det virkelige liv, om hvad der kan ske, når vi lægger os i slipstrømmen af, hvad Gud er i gang med at gøre her i verden.

Mikael Wandt Laursen (Fredag formiddag)

“At engagere sig i samfundet”

Møder og samtaler med mennesker i alle mulige positioner er en del af Mikael Wandt Laursens arbejde som generalsekretær i FrikirkeNet. Samtalerne har skabt relationer de mest uventede steder og en erkendelse af, at kirkernes største udfordring i mødet med samfundet, er inde i vores egne hoveder og ikke i den modsatte parts holdninger. Mikael er gift med Heidi og har fem børn. Han har tidligere været præst i Kirken i Kulturcenteret i København og arbejdet som freelance journalist for blandt andet Danmarks radio. Han har en kandidat fra Fuller Theological Seminary i Missiologi.

Hans Martin Skagestad (Fredag aften)

“Gode nyheder til samfundet”

Hvad betyder de gode nyheder ind i samfundet i dag? Er det ikke i virkeligheden gamle nyheder, som er irrelevante for i dag? Hans Martin Skagestad arbejder som evangelist for Troens Bevis og rejser rundt i Afrika og Asien og holder kampagner for tusindvis af mennesker, støtter og udruster lokale præster og evangelister og starter nye kirker hvert år. Han er en dygtig prædikant, som også prædiker meget i kirker i Vesten.

Jamie Lieberkind (Lørdag formiddag)

“At være i verden, men ikke af verden”

Jamie har en bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet i Aarhus og har lige nu sin daglige gang på Mariager Højskole, hvor han læser til Master i Teologi og bor sammen med sin kone, Malene, og deres to søde børn. Han er også med i Brighters arbejdsgruppe, hvor han er ansvarlig for Medie og Kommunikation. Jamie er en dygtig forkynder, der har en helt særlig passion for Gud Ord, som stråler ud af ham, hver gang han taler.

Vibeke Frandsen (Lørdag eftermiddag)

“At fortælle andre om Jesus”

Vibeke arbejder i dag som præst i Projekt:kirke i Hjørring. Hun har en master i teologi og er mentor på Lederfeltet på Akademiet, Mariager Efterskole. Udover teologi og ledertræning, brænder Vibeke for at se unge leve de gaver og det kald ud, Gud har givet dem, og hun glædes over at få lov til at vandre med mennesker i livets svære såvel som lette processer.