TEMA

EKSIL
TEMAET FOR BRIGHTER 2021

Eksil, substantiv, intetkøn: Langvarigt, tvungent ophold i udlandet pga. landsforvisning eller politisk eller religiøs forfølgelse i hjemlandet”

Vores hjem er i en anden verden. Som kristne er vores hjem nemlig hos Gud i hans rige, i Himlen, og på Den Nye Jord, som kommer en dag.

Men alligevel bor vi her på Jorden. Vi er en del af det samfund, vi lever i, selvom vi er fremmede. Vi er danskere, og alligevel er vi Himmel-boere. Vi lever på fremmed jord. Vi er i eksil.

Men hvordan lever vi så som borgere af Himlen her på jorden? Hvor meget skal vi tage del i kulturen i samfundet? Og hvor meget skal vi prøve at påvirke den? 

Det kan være enormt svært at finde ud af, hvornår vi skal følge kulturen, og hvornår vi skal gå imod den. Hvornår skal vi bakke op om det, der sker i vores samfund, og hvornår skal vi forsøge at ændre på det?

Hvordan kan vi kristne overhovedet ændre noget i vores samfund? Hvad skal der til, for at vores indflydelse går igennem?

Vi kan finde inspiration hos israelitterne. De var nemlig også i eksil, da de var blevet tvunget til Babylon i 500-tallet f.Kr. Her var de nødt til at finde ud af, hvordan de kunne holde fast i deres tro på Gud og samtidigt være borgere i Babylon. Selvom Babylon ikke var deres hjem, sagde Gud til dem i Jeremias 29:7:
“Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt.”

Derfor vil vi også kæmpe for, at vores samfund bliver et bedre sted! Vi ønsker at se vores samfund forvandlet af Guds rige. Derfor bliver vi også ved med at bede den bøn, som Jesus lærte os i Matt 5:10:
“Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden”.