Tema

TEMA – BR18HTER

ÉN MISSION – ÉT FOLK

Der er kun én Kirke. Jesus har kun én brud. Og på den sidste dag vil der kun være ét folk. Ingen kirkeskel. Ingen adskillelse. Ingen splid.

Men sådan er virkeligheden ikke altid for os i dag med de mange forskellige kirker, holdninger og udtryksformer.

Men Jesus bad igen og igen for, at vi måtte være ét:
“Ikke for [disciplene] alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét …” (Joh 17,20-21)

Og også Paulus er tydelig omkring det kald, vi har:
“… gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind.” (Fil 2,2)

Og hvorfor er det væsentligt? Fordi vi alle er på den samme mission, har det samme kald og det samme mål: Vi lever alle for at se så mange som muligt komme med hjem i sidste ende!

Derfor vil vi på Brighter i år sætte fokus på, hvordan vi som forskellige personer og kirker kan forenes i missionen og stadig have respekt for forskellighederne. Vi vil se på, hvad det er for et kæmpe kald, vi har tilfælles, og hvad vi skal gøre for at leve det ud.

Vi er alle en del af den samme store historie, og vi har det største til fælles: Vi skal arve Guds rige! Det her kan også blive det attraktive aspekt for de nye troende og interesserede, selvom det i sig selv også kan være enormt motiverende at blive en del af én stor, meningsfuld mission.